Spor ve Sanat Etkinlikleri – Figen Eğitim Kurumları

Anadolu Lisesi / Spor ve Sanat Etkinlikleri

SPOR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerimizin okul öncesi ve ilkokul kademesinden itibaren başlayan sanat ve spor faaliyetlerini kapsayan kulüp çalışmaları lise kademesinde de aynı şekilde devam ettirilerek üniversite hazırlık sürecinde motive olmaları, ders stresinden uzaklaşabilmeleri ve kendilerini daha iyi tanıyarak özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Spor faaliyetleri kapsamında okul takımında yer alan öğrencilerimiz her sene düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu temsil ederler. Görsel sanatlar faaliyetlerine dahil olan öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmalar her yıl düzenlenen okul sergilerimizde yerini alırken müzik alanına ilgi duyan öğrencilerimiz ise okul koromuz ve okul orkestramız ile müzik yarışmalarında ve okul gösterilerimizde bizleri temsil ederler.

Anadolu Lisemizden Haberler