İlkokul – Figen Eğitim Kurumları

İlkokul

AKADEMİK EĞİTİM

İlkokul hayata “Merhaba!” demenin ilk aşamasıdır bu nedenle eğitimimiz ezberci bir anlayışla değil, öğrencinin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim programı çerçevesinde sürdürülmektedir.

1. Sınıf öğrencilerimizde okuma – yazma süreçleri ile birlikte ‘Figen Matematik’ eğitim programına başlayarak akademik temelleri sağlam atılmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öte yandan öğrencilerimizi ödev yükü ile başbaşa bırakmak yerine okulda ödevleri tamamlayarak çocuğun ailesine ve kendisine vakit ayırarak deşarj olmasına fırsat tanımaktayız.

Her öğrencimizin bireysel olarak takip edildiği eğitim programımızda öğrencilerimiz Milli Eğitim müfredatının yanı sıra okulumuz tarafından hazırlanan özgün yayınlar ile eğitim alarak akademik anlamda yaşıtlarından ayrıcalıklı bir donanıma sahip bireyler olarak bir üst kademeye hazırlanırlar.

İlkokulumuzdan Haberler