İkili Yabancı Dil Eğitimi – Figen Eğitim Kurumları

Anasınıfı / İkili Yabancı Dil Eğitimi

İKİLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocukların anadili öğrenme ve geliştirme evrelerini yaşadığı okul öncesi dönem bir başka dille tanışmaya en elverişli olduğu dönemdir. Ayrıca yine anatomik gelişimin ilk evrelerini kapsayan bu dönem dilin içerdiği seslerin doğru çıkartılabileceği fizyolojik şekillenmeleri de içermektedir.

Çocukların erken yaşta yabancı dil edinimleri, onların zihinsel sürecine de olumlu etki sağlamaktadır. Dil yelpazesinin genişlemesi kendi anadiline olan hakimiyetini geliştirdiği gibi diğer ülkelerdeki insanları anlamasına ve değerlendirmesine de katkıda bulunur.

Okul öncesi kademelerimizde öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun İngilizce – Almanca ikili yabancı dil eğitimimizle öğrencilerimize diğer kültürleri de aşılayarak onları dünya insanı olma yolunda ilerletiyoruz.

Anasınıfı Haberler