Değerler Eğitimi – Figen Eğitim Kurumları

Anasınıfı / Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okul öncesi çağdaki çocukların etik kuralları deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeleri zordur, çünkü davranışlarının uygunsuz olup olmadığına kendi kendilerine karar verme ve düzeltme yetileri yetişkinlere göre gelişmemiştir. “Değer eğitimi” kavramı, çocuklara doğru seçim yapabilme, dürüst olma, sevgi ve saygı gösterme, sorumluluk sahibi olma, adil davranma ve kendiyle barışık olma gibi temel özelliklerin kazandırılması anlamına gelmektedir.

Figen Eğitim Kurumlarının en önemli hedefi  4-6 yaş arası öğrencilerimizden başlayarak tüm kademelerimizde sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerleri kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.

Anasınıfı Haberler