Anasınıfı – Figen Eğitim Kurumları

Anasınıfı

OYUN TEMELLİ EĞİTİM

Oyun, insanlar için bebeklikten süregelen evrensel bir dil ve hayat boyu öğrenimin temelini teşkil eden etkin bir öğrenim yöntemdir ve çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi için gereklidir.

Öğrenme sürecinde; çocuğun oyuna girmesi, düşüncelerini paylaşması ve saygı görmesi önemlidir. Çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri öğrenme merkezli eğitim ortamımız ile mümkün olmaktadır bu nedenle okul öncesi  öğrencilerimizi yaş gruplarına göre 2 kademeye ayırarak yaşlarının gerekliğiliğine uygun oyun temelli modeller oluşturur, merak ve keşfetme duygusu ile sorgulayarak ve kurgulayarak öğrenmelerini sağlarız.

Çocuğun doğal ortamında öğrenimin gerçekleştiği eğitim sürecimizde çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçları öğrenme sürecinin merkezinde yer alır, böylelikle çocukların süreçlerde etkileşimleri, öğrenmekten keyif almaları ve tüm duyularının kullanımı sağlanır. Zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırmayı, öz bakım becerilerini kazandırmayı ve ilköğretime hazır bulunmalarını sağlamayı amaçlarız.

Anasınıfı Haberler