Anasayfa deneme – Figen Eğitim Kurumları

University Education WordPress Theme - Smarty

Microsoft Teams Farkıyla Uzaktan Eğitim ve Etüt Sistemi
Hedefe Ulaşmak İçin Sınavlara Hazırlık Koçluk Sistemi
Üst Düzey Gelişim İkili Yabancı Dil Eğitmi
Bedensel ve Zihinsel Özgürlük Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri

Figen Eğitim Kurumları

Figen Eğitim Kurumları’nın ilk ve en önemli hedefi, sevgiyle kucaklanmış, özgüveni yüksek çocuklarla, “mutlu çocuk, mutlu okul ve mutlu velinin” kaynaştığı eğitim ortamını en güzel şekilde oluşturmaktadır. Küçük veya büyük her insan sevilmeyi ve güvenilmeyi ister. Bu duyguları hissettiği ölçüde de gelişir ve başarılı olur.

Bülten

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

20 Ekim 1927

Our Goals

Here you can review some statistics about our School
112
Certified Teachers
121
Students Enrolled
97
Passing to Universities
100
Satisfied Parents

Anlaşmalı Kurumlar